CN / EN
banner图
掌握核心技术 驾驭光的运用

电子元件

Electronic components

阵列插针焊脚检测

日期:2020-06-05 来源:BG真人
阵列插针焊脚检测_app-ua.com                                   

球形阵列检测

阵列插针焊脚检测_app-ua.com

芯片检测

阵列插针焊脚检测_app-ua.com

高度三维模型图

阵列插针焊脚检测_app-ua.com

微突起(图中白框内)检测

阵列插针焊脚检测_app-ua.com

突起高度值图

阵列插针焊脚检测_app-ua.com


返回列表
搜索